Lắp dựng thành công chân đế giàn ĐH01

06/05/2024

Theo thông tin từ Liên doanh Vietsovpetro, ngày 27/4 vừa qua, đã launching thành công khối chân đế giàn Đại Hùng 01. Dự án phát triển mỏ Đại Hùng pha 3 do Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) làm chủ đầu tư và Liên doanh Vietsovpetro là Tổng thầu EPCI. Xí nghiệp Xây lắp là đơn vị được Vietsovpetro giao cho thực hiện dự án.

Vừa qua, đúng 6h30 phút sáng ngày 27/04/2024, Xí Nghiệp Xây lắp, Khảo sát và Sửa chữa các công trình khai thác dầu khí (Xí nghiệp Xây lắp) thuộc Liên doanh Vietsovpetro kết hợp với các Nhà thầu phụ T&I đã launching thành công khối chân đế giàn Đại Hùng 01 (phương pháp đánh chìm khối chân đế bằng biện pháp launching – phóng chân đế từ xà lan xuống biển được áp dụng cho các kết cấu chân đế siêu trường, siêu trọng).

Với những kết quả đạt được trong thời gian qua, trong việc thực hiện Dự án phát triển mỏ Đại Hùng Pha 3, một lần nữa khẳng định sự chuyên nghiệp và vị thế của Vietsovpetro trong công tác thiết kế, thi công chế tạo, vận chuyển và hạ thủy lắp đặt các công trình dầu khí, đặc biệt là các giàn nước sâu, siêu trường siêu trọng tại Việt Nam và thị trường quốc tế.

Được biết, Dự án phát triển mỏ Đại Hùng pha 3 có tổng mức đầu tư trên 400 triệu USD, với tổng sản lượng thu hồi dầu hơn 22 triệu thùng dầu và 21,4 tỷ bộ khối khí với lưu lượng dầu khai thác đỉnh khoảng 9.000 thùng/ngày, dự án đưa vào vận hành sẽ mang lại thành công và doanh thu cho tất cả các bên bao gồm PVEP/Petrovietnam nói riêng, đóng góp ngân sách nhà nước nói chung.

Hiện tại, Khối chân đế giàn Đại Hùng 01 đã được 04 tàu kéo lai dắt và tàu cẩu Hoàng Sa của Vietsovpetro lắp đặt vào đúng vị trí thiết kế, Xí nghiệp Xây lắp đang tiến hành giai đoạn đóng cọc ngầm để cố định chân đế ở độ sâu 120 mét, ngoài khơi mỏ Đại Hùng, Lô 05-1(a). Trước đó, ngày 24/04/2024 đã mở đầu cho chiến dịch lắp đặt biển năm 2024 của dự án Đại Hùng pha 3.

Một số hình ảnh quá trình vận chuyển và lắp đặt chân đế giàn Đại Hùng 01:

Nguồn: Petrotimes

Lượt truy cập: 101