..
CÔNG TÁC MÔI TRƯỜNG

PVEP cam kết toàn diện trong việc đảm bảo môi trường bền vững bằng cách bảo tồn các nguồn tài nguyên thiên nhiên và giảm thiểu ô nhiễm vì các thế hệ hiện tại và tương lai.

Chúng tôi đã triển khai hệ thống quản lý môi trường (EMS) phù hợp với các tiêu chuẩn, luật pháp và quy định quốc tế hiện hành. Việc đánh giá tác động môi trường là bắt buộc và luôn được gắn chặt với quá trình bắt đầu một dự án.

PVEP là một trong những doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam đầu tư vào các dự án nghiên cứu và phát triển theo Cơ chế Phát triển Sạch (CDM), tuân thủ Nghị định thư Kyoto trong Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu.

Những tác động đến môi trường tự nhiên từ các hoạt động của PVEP đều được quản lý một cách phù hợp và theo thông lệ của ngành công nghiệp dầu khí quốc tế. Hiện đang triển khai gần 40 dự án tại Việt Nam và nước ngoài, cả trên đất liền và ngoài khơi, với nhiều nguy cơ tiềm ẩn về ô nhiễm không khí, tràn dầu…, nhưng PVEP luôn cố gắng đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường và chúng tôi tự hào khi chưa để xảy ra sự cố nào trong quá trình hoạt động. Bên cạnh đó, PVEP cũng tích cực hưởng ứng và tham gia vào các chiến dịch tuyên truyền bảo vệ môi trường như chương trình Giờ Trái đất, Ngày Môi trường Thế giới, các chiến dịch trồng cây xanh hàng năm…

Chung tay với cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường chống lại các tác động của biến đổi khí hậu, hướng tới việc tối ưu hóa và giảm chi phí hoạt động, từ cuối năm 2015, PVEP đã áp dụng nhiều giải pháp đồng bộ về Văn phòng Xanh với nhiều hoạt động thiết thực như giảm thiểu việc sử dụng  nguyên liệu tự nhiên, tiết kiệm nhiên liệu, điện, năng lượng; quản lý in ấn và tiêu hao giấy; quản lý chất thải; tận dụng nguồn lực hệ thống lưu trữ và tài nguyên chung, thiết kế văn phòng thân thiện với môi trường…