..

Để đáp ứng đòi hỏi của Ngành Dầu khí vốn có độ phức tạp cao, công nghệ hiện đại và thực tiễn phong phú, Tổng Công ty PVEP nhận thức sâu sắc rằng một trong những giải pháp then chốt và quyết định là phải nâng cao năng lực khoa học công nghệ trong lĩnh vực chuyên ngành, vì sự phát triển bền vững của PVEP.

Ý thức sâu sắc về vai trò và tầm quan trọng của Khoa học Công nghệ trong lĩnh vực mà Tổng công ty hiện đang hoạt động, PVEP đã thành lập Chi nhánh Trung tâm Kỹ thuật với chức năng nhiệm vụ chính nghiên cứu, đánh giá tiềm năng dầu khí cho các khu vực mục tiêu và đặc biệt cung cấp các dịch vụ kỹ thuật chuyên môn phục vụ cho hoạt động thăm dò khai thác dầu khí ở trong và ngoài nước.

PVEP đã xây dựng và triển khai cơ chế quản lý và thúc đẩy hoạt động khoa học và công nghệ. Bên cạnh đó là việc thành lập Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ, với mục đích bảo đảm ngân sách đầu tư, tăng cường khả năng làm chủ lĩnh vực quan trọng này cũng như năng lực cạnh tranh của PVEP trong ngành công nghiệp dầu khí, thông qua nghiên cứu và phát triển, ứng dụng các công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất.

PVEP cũng có kế hoạch mở rộng hợp tác với các đối tác dịch vụ kỹ thuật dầu khí hàng đầu trong một số dự án đặc thù để thúc đẩy trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm, bí quyết công nghệ và lợi ích.

Trong những năm qua, PVEP cũng rất tích cực tham gia các hoạt động khoa học và công nghệ ở cả trong nước và quốc tế. PVEP cũng là thành viên của nhiều hiệp hội nghề nghiệp quốc tế về khoa học dầu khí như SPE, SEG, AAPG, SEAPEX, APSC…Tổng Công ty cũng chủ trì tổ chức và tham gia nhiều hội nghị, hội thảo khoa học kỹ thuật chuyên ngành. Với năng lực đã được minh chứng và đóng góp trong thực tiễn, PVEP vinh dự được tín nhiệm giao triển khai nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước và cấp Bộ, Ngành.