Tin PVEP Thành công phát hiện dầu và đưa vào khai thác tại giếng Bunga Aster, Lô PM3 CAA
Theo thông tin từ Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) cho biết, ngày 4/5 vừa qua, giếng khoan thăm dò thẩm lượng Bunga Aster - 1, Lô PM3 CAA đã được mở khai thác và cho kết quả khả quan.