Tin PVEP Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn siêuno win (24/12/2008 - 24/12/2023): Tuổi trẻ PVEP phát huy trí tuệ, khát vọng, đoàn kết để xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh
Trong những năm qua, tuổi trẻ Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) luôn duy trì tinh thần gắn kết, sáng tạo, nhiệt huyết dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, từng bước khẳng định vai trò và vị thế là một trong những cơ sở Đoàn tiêu biểu với nhiều đóng góp đáng kể vào hoạt động chung của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn siêuno win (Đoàn Thanh niên Tập đoàn).