..
HOẠT ĐỘNG AN TOÀN SỨC KHỎE

PVEP luôn nỗ lực hết sức nhằm mang đến một môi trường làm việc an ninh, an toàn, nơi mỗi cán bộ công nhân viên được trang bị kiến thức và khả năng làm việc an toàn bằng việc áp dụng các công nghệ tiên tiến và ứng xử phủ hợp nhất. Chúng tôi luôn hướng tới nâng cao hiệu quả của công tác An toàn - Sức khỏe - Môi trường (HSE) và tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh với phương châm đảm bảo phòng tránh mọi nguy cơ mất an toàn và giảm thiểu tác động mặt trái nghề nghiệp tới con người, tài sản và môi trường. Để làm được điều đó, PVEP đã xây dựng hệ thống quản lý An toàn – Sức khỏe – Môi trường để bảo vệ sức khỏe và an toàn cho người lao động, nhà thầu và các bên đối tác tham gia. Người lao động PVEP luôn được chuẩn bị kỹ càng cho bất kỳ trường hợp khẩn cấp nào.

Nhờ nhận thức, sự tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình, quy định, và tính cẩn trọng của đội ngũ cán bộ công nhân viên, PVEP và các đơn vị thành viên đã trải qua hàng chục triệu giờ lao động an toàn mà không có sự cố gây mất ngày công nào, trong khi đã hoàn thành những khối lượng công việc khổng lồ.

Chúng tôi cam kết thực hiện, đánh giá và không ngừng hoàn thiện Hệ thống quản lý HSE và xử lý mọi trường hợp thiếu tuân thủ nghiêm túc. Để hiện thực hóa cam kết này, chúng tôi đã và đang kiểm soát mọi rủi ro liên quan đến hoạt động của PVEP bằng việc phát triển và thực thi hệ thống quản lý HSE hiệu quả và toàn diện. PVEP cũng luôn tuân thủ nhất quán các quy định, luật pháp quốc tế hiện hành liên quan trong công tác này. 

Kể từ đầu năm 2020 khi có sự xuất hiện của đại dịch Covid 19, PVEP đã thực hiện quyết liệt nhiều biện pháp phòng chống dịch với mục tiêu đảm bảo an toàn – sức khỏe cho cán bộ nhân viên Tổng Công ty và các đơn vị thành viên. Nhờ các giải pháp ứng phó chủ động, kịp thời của của Ban Lãnh đạo cùng với ý thức chấp hành nghiêm túc của toàn thể CBCNV, PVEP đã đảm bảo được an toàn cho sức khoẻ của toàn bộ nhân sự cũng như hoạt động của Tổng Công ty, góp phần đưa PVEP vượt qua giai đoạn với những thách thức chưa từng có, tiếp tục phát triển bền vững.