PVEP phê duyệt danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ năm 2024

28/02/2024

Triển khai nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ (KHCN) theo quy chế quản lý hoạt động KHCN của Tổng công ty, PVEP đã phê duyệt danh mục nhiệm vụ KHCN năm 2024.

Theo đó, Ba nhiệm vụ khoa học  công nghệ trọng tâm năm 2024 của PVEP được phê duyệt tại Quyết định số 264/QĐ-TDKT ngày 05/02/2024 gồm:

     1.Tổng hợp, đánh giá và nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao thu hồi dầu/khí bằng IOR/EOR các Lô 15.1, 15.2 và 05.1a thềm lục địa Việt Nam do Ban Công nghệ mỏ chủ trì, dự kiến thời gina thực hiện trong 12 tháng

     2.Mô hình hệ thống dầu khí 3D khu vực Đông Bắc bể Cửu Long và chiến lược thăm dò tiếp theo (Lô 01/10&02/10 và 01/97&02/97) do Chi nhánh Trung tâm kỹ thuật (PVEP ITC) chủ trì, thời gian dự kiến triển khai trong 12 tháng

     3.Nghiên cứu phương án nâng cấp/ cải hoán và tối ưu công suất xử lý thiết bị hiện hữu tại mỏ Bir Seba – Dự án Lô 433a&416b của PVEP do Ban Phát triển khai thác chủ trì với thời gian thực hiện 06 tháng.

Giàn khai thác mỏ Sư tử Trắng

Công tác nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ tất yếu và luôn được đặc biệt chú trọng tại PVEP nhằm tối ưu hóa và nâng cao hơn nữa hiệu suất lao động đồng thời giúp mang lại các giá trị kinh tế đáng kể thông qua các giải pháp cải tiến kỹ thuật được đưa vào áp dụng trong hoạt động sản xuất. Các hoạt động nghiên cứu khoa học cùng phong trào sáng kiến sáng chế hàng năm mang lại cho Tổng công ty  tổng giá trị làm lợi hàng trăm triệu USD

Những thành công đạt được trong công tác nghiên cứu KHCN và phong trào sáng kiến sáng chế của PVEP với những sự chuyển mình mạnh mẽ trong thời gian qua và đặc biệt của năm 2023  sẽ tạo một tiền đề, nền tảng vững chắc cho sự phát triển của hoạt động NCKH và sáng kiến sáng chế của PVEP năm 2024 và những năm tiếp theo.

Lượt truy cập: 59