PVEP tăng cường các giải pháp đồng bộ hướng đến mục tiêu hoàn thành kế hoạch quản trị năm 2024

15/03/2024

Với tinh thần vượt khó để phát triển, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) ngay từ tháng đầu, quý đầu năm 2024 đã triển khai các giải pháp tích cực, đồng bộ để thúc đẩy tiến độ công việc, đảm bảo hoàn thành kế hoạch quản trị của năm 2024.

Năm 2024, kinh tế thế giới cũng như thị trường năng lượng, dầu khí toàn cầu tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro. Cùng với đó, PVEP tiếp tục phải đối mặt với khó khăn từ những hệ lụy do việc dừng/giãn đầu tư trong giai đoạn trước, khi không có dự án mới, hoạt động tìm kiếm thăm dò bị hạn chế, các dự án phát triển mỏ bị chậm, không đủ bù đắp sự sụt giảm tự nhiên của sản lượng khai thác các mỏ. Các cơ chế, thủ tục đầu tư đã được quy định trong Luật Dầu khí mới, song để đưa vào thực tiễn các mỏ nhỏ, cận biên, khai thác tận thu vẫn còn không ít khó khăn. Những vấn đề này khiến việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 của PVEP gặp rất nhiều khó khăn, thách thức.

PVEP đặt mục tiêu duy trì sản lượng khai tthác ở mức 3,6 triệu tấn quy dầu trong năm 2024.

Là đơn vị chủ lực, giữ vai trò quan trọng trong lĩnh vực cốt lõi của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) là tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu khí, PVEP luôn xác định việc hoàn thành và hoàn thành kế hoạch được giao không chỉ là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, mà còn là trách nhiệm lớn đối với sự phát triển của đất nước. Chính vì vậy, ngay sau khi Tập đoàn ban hành Quyết định số 529/QĐ-DKVN ngày 15/02/2024 về việc giao mục tiêu, giải pháp triển khai nhiệm vụ kế hoạch quản trị năm 2024, PVEP đã xây dựng và ban hành Chương trình hành động, thống nhất các giải pháp để thực hiện tốt nhất kế hoạch quản trị mà Tập đoàn giao với ba nhóm chỉ tiêu chính gồm:

Chỉ tiêu sản lượng khai thác dầu khí: duy trì sản lượng khai thác ở mức 3,6 triệu tấn quy dầu, trong đó khai thác dầu thô là 2,46 triệu tấn, khí xuất bán là 1,141 triệu m3 khí.

Chỉ tiêu đầu tư: tăng cường đầu tư với khối lượng giải ngân 20,6 nghìn tỷ đồng (tương đương 876 triệu USD), trong đó đầu tư các Dự án dầu khí là 716 triệu USD và đầu tư khác là 160 triệu USD.

Chỉ tiêu doanh thu: phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu tài chính với mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 43.500 tỷ đồng (cao hơn 11% so với thực hiện năm 2023).

Các mục tiêu thách thức này vừa là áp lực, vừa là động lực để cả hệ thống PVEP quán triệt và tổ chức thực hiện trên tinh thần “Một đội ngũ - Một mục tiêu” và phương châm hành động năm 2024 “Quản trị biến động; Bổ sung động lực mới; Làm mới động lực cũ; Tạo nguồn năng lượng mới; Vươn tới những đỉnh cao” của Tập đoàn. Đây cũng là “kim chỉ nam” xuyên suốt trong mọi mặt hoạt động, công tác của PVEP năm 2024, tạo cơ sở, động lực phát triển cho những năm tiếp theo.

Tổng Giám đốc PVEP Trần Hồng Nam kiểm tra hoạt động trên giàn Đại Hùng 01.

Với mục tiêu như vậy, toàn hệ thống PVEP quyết tâm thực hiện các mục tiêu, giải pháp triển khai nhiệm vụ quản trị năm 2024 với tinh thần trách nhiệm cao nhất, phong cách làm việc sáng tạo, chỉ đạo điều hành sáng suốt để tổ chức triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Ngay từ tháng đầu, quý đầu năm 2024, Tổng Giám đốc PVEP đã trực tiếp làm việc với các Ban chuyên môn, các đơn vị, chi nhánh, dự án để trực tiếp nắm bắt hoạt động của từng dự án, lô, mỏ cũng như từng lĩnh vực để có thể đưa ra những giải pháp tối ưu cho các hoạt động chung hướng tới mục tiêu hoàn thành kế hoạch quản trị đề ra.

Trên cơ sở phân tích và đánh giá những thuận lợi, khó khăn của thị trường, điều kiện kỹ thuật thực tế cũng như dư địa phát triển của các lô, mỏ, dự án, Tổng Giám đốc PVEP đã yêu cầu từng Ban, đơn vị, chi nhánh, dự án phải xây dựng kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm với những chỉ tiêu, mốc tiến độ và thời hạn cụ thể để triển khai, tăng cường công tác quản trị đối với mọi mặt hoạt động. Đối với các dự án, bên cạnh công tác quản trị, về mặt kỹ thuật, Tổng Giám đốc PVEP yêu cầu các đơn vị, dự án phải đảm bảo an toàn 100% đối với các lô, mỏ đang vận hành khai thác, không để xảy ra sự cố, tai nạn khiến hoạt động sản xuất bị gián đoạn. Đồng thời, nâng cao công tác quản trị kế hoạch công việc và ma trận phân công đối với sản lượng khai thác của từng dự án, từng mỏ theo mục tiêu sản lượng quản trị, chỉ rõ các giải pháp gia tăng sản lượng khai thác và thủ tục còn thiếu để lãnh đạo PVEP kịp thời xem xét, thúc đẩy. Quản lý chế độ khai thác từng giếng thông qua áp dụng mạnh mẽ các giải pháp khoa học, công nghệ mới tiên tiến như Big Data, AI… vào các mô hình mô phỏng. Rà soát đánh giá kỹ lại từng mỏ, từng giếng, tìm kiếm, nâng cao hiệu quả công tác khoan đan dày và tìm kiếm tiềm năng bắn mở vỉa, can thiệp giếng. Bên cạnh đó, PVEP sẽ tiếp tục nghiên cứu khả năng áp dụng công nghệ bơm CO2 vào vỉa (CCS) vừa gia tăng thu hồi khí vừa đáp ứng mục tiêu trung hòa Carbon (đang nghiên cứu áp dụng tại Dự án PM3CAA 2028). Tiến hành lại các giếng khai thác sớm hơn kế hoạch cùng với việc đẩy nhanh chiến dịch can thiệp giếng.

Đối với công tác đầu tư, PVEP sẽ tiếp tục thúc đẩy các dự án quan trọng đang triển khai như: Đại Hùng pha 3, Chuỗi dự án Lô B… Mục tiêu giải ngân đầu tư năm 2024 của PVEP là 20,6 nghìn tỷ đồng (tương đương 876 triệu USD), trong đó đầu tư các Dự án dầu khí là 716 triệu USD và đầu tư khác là 160 triệu USD. Để hoàn thành nhiệm vụ quan trọng này, lãnh đạo PVEP giao và yêu cầu các trưởng đại diện, người đại diện của PVEP tại các dự án dầu khí bám sát tiến độ đầu tư, lập kế hoạch chi tiết, ma trận phân công để quán triệt, đảm bảo các thủ tục phê duyệt và tổ chức thực hiện đầy đủ, tối đa giải ngân đầu tư năm 2024 theo kế hoạch đề ra.

Tiếp tục quyết liệt hơn nữa, sát sao hơn nữa để đạt được các phê duyệt đầu tư cho các dự án dầu khí đã trình Cấp thẩm quyền, ký kết được các dự án dầu khí mới (15-1, 15-2...), gia hạn được các hợp đồng dầu khí, các giai đoạn thăm dò sắp hết hạn (Lô 16-1, Lô 09-2, Lô PM3 CAA, Lô 16-2...), mở rộng công suất hoạt động trong phạm vi cho phép, tìm kiếm các cơ hội dự án mới ở nước ngoài. Một trong những giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư là việc PVEP sẽ tích cực thúc đẩy việc xây dựng hành lang pháp lý, cơ chế chính sách quản trọng và dư địa cho các hoạt động đầu tư thăm dò mở rộng, đầu tư khoan đan dày hay các công tác thu nổ địa chấn, nghiên cứu mới... Ngoài ra, để hoàn thành mục tiêu doanh thu năm 2024, PVEP sẽ cần triển khai thúc đẩy tất cả các lĩnh vực hoạt động của PVEP từ hoạt động khai thác dầu khí, hoạt động tài chính và hoạt động dịch vụ nhằm tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả trong công tác tài chính.

Với sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, cùng sự đoàn kết, chung sức, chung lòng, nỗ lực vượt khó, kết quả sản xuất kinh doanh 2 tháng đầu năm của PVEP đạt kết quả tích cực. Cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ về sản xuất và tài chính đều hoàn thành và vượt kế hoạch quản trị đề ra. Đây là tín hiệu khả quan tạo động lực lớn thúc đẩy PVEP quyết tâm, nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2024, tiếp tục làm mới những động lực cũ, khai phá những động lực mới để tiến bước phát triển trong tương lai.

Nguồn: Petrotimes

Lượt truy cập: 108