PVEP tập trung đầu tư cho các dự án lớn

15/02/2024

Kết thúc tháng đầu năm 2024, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) duy trì khai thác ổn định, an toàn các mỏ, hoàn thành kế hoạch đề ra, tạo tiền đề cho một năm 2024 bứt phá trong các mặt hoạt động.

PVEP bắt đầu thực hiện nhiệm vụ năm 2024 trong bối cảnh tình hình thế giới được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, xung đột tại Ukraine, dải Gaza có thể còn kéo dài, nguy cơ xung đột tại khu vực Biển Đỏ,… tiềm ẩn đứt gãy chuỗi cung ứng, gây gián đoạn thương mại quốc tế và dòng chảy năng lượng toàn cầu và việc OPEC+ tiếp tục cắt giảm sản lượng khai thác dầu mỏ; kho dự trữ nhiên liệu của Mỹ giảm… đã và đang ảnh hưởng đến giá dầu và nguồn cung dầu cho thị trường thế giới và trong nước.

Trước bối cảnh đó, PVEP đã triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ được giao, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, an toàn không xảy ra tai nạn, sự cố.

Sản lượng khai thác dầu khí hoàn thành vượt mức kế hoạch tháng đề ra với 0,3 triệu tấn dầu quy đổi, đạt 106% kế hoạch tháng. Trong đó, sản lượng dầu và condensate tháng 1 là 0,20 triệu tấn (toàn dự án: 0,40 triệu tấn quy dầu), đạt 103% kế hoạch tháng.

Giàn khoan tại mỏ Sư Tử Vàng

Sản lượng khai thác dầu và condensate cao hơn kế hoạch chủ yếu nhờ vào đa số các mỏ trong nước khai thác ổn định. Một số hoạt động giúp tăng sản lượng khai thác trong tháng 1/2023 đã được PVEP áp dụng như vận hành khai thác an toàn, duy trì uptime trên 98%. Cùng với đó, tối ưu công tác quản lý và khai thác mỏ, duy trì lưu lượng khai thác các giếng tối đa trong ngưỡng an toàn.

Các mỏ hoàn thành/hoàn thành vượt mức kế hoạch gồm cụm mỏ Sư Tử (Lô 15-1), Tê Giác Trắng (Lô 16-1), Đại Hùng (Lô 05-1a), mỏ Chim Sáo – Dừa (Lô 12W), Cá Tầm (Lô 09-3/12), Lô PM3 CAA & 46CN...

Sản lượng khí bán tháng 1 là 105 triệu m3 (toàn dự án: 209 triệu m3), đạt 111% kế hoạch tháng. Sản lượng khai thác khí cao hơn kế hoạch do nhu cầu khí cao.

Trong năm 2024, toàn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) xác định việc đẩy mạnh công tác đầu tư là một nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu trong năm 2024 nhằm làm mới động lực truyền thống, bổ sung các động lực phát triển mới để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng. Trong đó, khâu thượng nguồn chiếm tỉ lệ cao trong kế hoạch đầu tư năm 2024 với trên 25,7 nghìn tỷ đồng. Trong đó, PVEP là đơn vị dẫn đầu về kế hoạch đầu tư năm 2024 với kế hoạch vốn trên 20,6 nghìn tỷ đồng. Thực hiện đầu tư trong tháng 1 cơ bản hoàn thành theo kế hoạch đề ra, tổng giá trị thực hiện đầu tư (Capex) trong tháng 1 của PVEP ước khoảng 20,69 triệu USD (tương đương 486 tỷ đồng). Các hoạt động đầu tư chính đang thực hiện trong tháng 1/2024 gồm đang khoan 01 giếng mới năm 2024 và chuẩn bị khoan 01 giếng phát triển khai thác (Lô 433a&416b). Đồng thời, triển khai công tác phát triển mỏ Pha 3 Mỏ Đại Hùng (Lô 05-1a), Sư Tử Trắng 2B (Lô 15-1), mỏ Lạc Đà Vàng (Lô 15-1/05), mỏ Bir Seba Pha 2 và mỏ MOM (Lô 433a&416b).

Cùng với việc hoàn thành sản lượng khai thác, PVEP đã hoàn thành các chỉ tiêu tài chính tháng. Trong đó, tổng doanh thu đạt 3.171 tỷ đồng, vượt 24% kế hoạch, nộp ngân sách Nhà nước đạt 1.210 tỷ đồng, vượt 34%.

Sang tháng 2, PVEP sẽ tập trung triển khai khoan 2 giếng thăm dò thẩm lượng, chuẩn bị thi công khoan giếng Bunga Aster Lô PM3CAA; Tiếp tục thi công và hoàn thành các giếng phát triển khai thác tại BRS-206 và BRS-208 và chuẩn bị thi công giếng BRS-32 (Lô 433a&416b).

Bên cạnh đó, PVEP sẽ dành các nguồn lực để triển khai các hoạt động phát triển tại các dự án mỏ Đại Hùng pha 3, mỏ Đại Hùng Nam Lô 05-1(a); mỏ Sư Tử Trắng pha 2B Lô 15-1; mỏ KNT & KTN Lô 09-2/09, mỏ Lạc Đà Vàng Lô 15-1/05; Lô B&48/95 và Lô 52/97 cùng một số dự án trọng điểm khác.

Đối với công tác thu dọn mỏ, trong tháng 2, PVEP sẽ phối hợp cùng PVEP-Sông Hồng triển khai công tác thu dọn các công trình dầu khí mỏ Tiền Hải C, Đông Quan D, D14 và Đông Hoàng. Đồng thời, nhằm đảm bảo cho các hoạt động hiệu quả, liên tục, PVEP sẽ tiếp tục thúc đẩy các cấp phê duyệt các dự án theo phân cấp thẩm quyền cũng như đẩy mạnh tìm kiếm dự án mới và chuyển nhượng dự án một cách hiệu quả, phù hợp.

Dự kiến, tổng sản lượng khai thác trong tháng 2/2024 là 0,26 triệu tấn quy dầu (toàn dự án: 0,53 triệu tấn quy dầu). Tổng doanh thu phần PVEP dự kiến đạt 2.787 tỷ đồng (toàn dự án là 5.664 tỷ đồng). Tổng số nộp ngân sách nhà nước theo kế hoạch là 1.026 tỷ đồng.

Nguồn: Petrotimes

Lượt truy cập: 220