PVEP và Vietsovpetro tăng cường hợp tác trong lĩnh vực E&P

22/02/2024

Ngày 21/2 tại Hà Nội, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) và Liên doanh Việt - Nga (Vietsovpetro) đã có buổi họp cấp cao giữa lãnh đạo hai bên, ký kết biên bản đàm phán tham gia hợp đồng dầu khí Lô 09 – 2/10 và thỏa thuận hợp tác hoạt động trong lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí (E&P).

Tham dự lễ ký có ông Trần Bình Minh, Thành viên HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam). Về phía Vietsovpetro có ông Vũ Mai Khanh, Tổng Giám đốc; các Phó Tổng Giám đốc cùng lãnh đạo các Ban/ Văn phòng của Vietsovpetro. Về phía PVEP có ông Trần Quốc Việt, Chủ tịch HĐTV; ông Trần Hồng Nam, Tổng Giám đốc; các lãnh đạo trong Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc, lãnh đạo các Ban chuyên môn/Văn phòng Tổng Công ty, đại diện các dự án, chi nhánh trực thuộc Tổng Công ty.

Toàn cảnh buổi họp cấp cao giữa PVEP và Vietsovpetro

Tại buổi họp cấp cao, lãnh đạo PVEP và Vietsovpetro đã trao đổi, thảo luận về nội dung triển khai công tác phối hợp, hợp tác, đồng thời đề xuất, kiến nghị một số vấn đề liên quan đến các công việc chung giữa hai bên. Sau quá trình thảo luận, đóng góp ý kiến, lãnh đạo PVEP và Vietsovpetro thống nhất với các nội dung làm việc, quyết tâm phối hợp chặt chẽ, đặt mục tiêu đẩy nhanh tiến độ các dự án đang triển khai cũng như phối hợp, hợp tác thực hiện hiệu quả tại dự án dầu khí chung, hướng đến hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch được Petrovietnam giao.

Lãnh đạo Vietsovpetro trao đổi tại buổi họp

Cũng tại buổi họp, PVEP và Vietsovpetro đã tiến hành ký kết biên bản đàm phán tham gia hợp đồng dầu khí Lô 09 – 2/10 và thỏa thuận hợp tác hoạt động trong lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí (E&P).

Lãnh đạo PVEP trao đổi tại buổi họp

Trên cơ sở chấp thuận chủ trương chuyển nhượng Lô 09-2/10 của Tập đoàn, Vietsovpetro và PVEP đã tích cực triển khai đàm phán về các điều khoản, điều kiện tham gia. Ngày 20/2/2024, PVEP và Vietsovpetro đã có buổi làm việc và đã thống nhất được các điều khoản quan trọng về đề xuất tham gia Lô 09-2/10 để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Qua đó PVEP sẽ chuyển nhượng thêm quyền lợi tham gia cho Vietsovpetro và Vietsovpetro sẽ trở thành Nhà điều hành của dự án Lô 09-2/10. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình đàm phán giữa hai Đơn vị và trong trường hợp đạt được phê duyệt từ các cấp thẩm quyền sẽ mở ra một quá trình hợp tác mới giữa PVEP và Vietsovpetro đối với Lô 09-2/10.

PVEP và Vietsovpetro ký kết biên bản đàm phán tham gia hợp đồng dầu khí Lô 09 – 2/10

Vietsovpetro và PVEP là những công ty dầu khí hoạt động trong lĩnh vực cốt lõi tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí (E&P) của Petrovietnam. Mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai đơn vị đã được phát triển và củng cố trải qua nhiều năm tháng, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Hiện nay, Vietsovpetro và PVEP đang hợp tác triển khai hoạt động dầu khí tại các hợp đồng dầu khí Lô 09-3/12, Lô 16-1/15 và Lô 09-2/09. Trên cơ sở tận dụng thế mạnh, nguồn lực sẵn có của hai bên, Vietsovpetro và PVEP quyết định tiếp tục mở rộng phạm vi hợp tác thông qua việc ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực E&P.

PVEP và Vietsovpetro ký kết thỏa thuận hợp tác hoạt động trong lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí

Theo thỏa thuận, PVEP và Vietsovpetro sẽ thúc đẩy, mở rộng phạm vi hợp tác trong các lĩnh vực: đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác đánh giá tiềm năng dầu khí, thăm dò, thẩm lượng, tối ưu khai thác, nâng cao hệ số thu hồi dầu; hợp tác đầu tư các dự án thăm dò khai thác dầu khí mới; nghiên cứu triển khai các dự án chuyển đổi năng lượng; nghiên cứu mô hình hợp tác điều hành các dự án dầu khí; hợp tác về cung cấp dịch vụ liên quan đến hoạt động dầu khí hai bên cùng có thế mạnh.

Nguồn: Petrotimes

Lượt truy cập: 201