Lịch sử công ty
2000
2000
Sự ra đời của Công ty Đầu tư - Phát triển Dầu khí (PIDC) trên cơ sở Công ty PVSC là một bước ngoặt trong lịch sử phát triển PVEP ngày nay với việc PIDC tăng cường đầu tư, góp vốn vào các dự án ở trong nước, đồng thời triển khai đầu tư thăm dò khai thác ở nước ngoài với các dự án đầu tiên ở Iraq, Algeria, Malaysia và Indonesia.
1993
1993

Công ty Giám sát các hợp đồng chia sản phẩm (PVSC) và Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Petrovietnam I, Petrovietnam II, đánh dấu bước trưởng thành quan trọng của Ngành Dầu khí trong việc quản lý hiệu quả hoạt động thăm dò khai thác dầu khí ở Việt Nam

2007
2007
Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) hiện nay được thành lập ngày 04/05/2007 trên cơ sở hợp nhất Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí và Công ty Đầu tư - Phát triển Dầu khí để thống nhất hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí ở Việt Nam và nước ngoài.
2007-2012
2007-2012
PVEP đã khai thác đạt trên 40 triệu tấn dầu và condensate, 36,5 tỉ mét khối khí, gia tăng trữ lượng 273 triệu tấn quy dầu; Công bố 27 phát hiện dầu khí và đưa 16 mỏ mới vào khai thác; Doanh thu trong giai đoạn này của PVEP đạt trên 171 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 59 nghìn tỷ đồng…
Hiện nay
Hiện nay
PVEP tham gia hàng chục dự án dầu khí tại 14 quốc gia, thu được sản lượng khai thác từ các mỏ Cendor, D30 tại Malaysia và đang đẩy nhanh hoạt động khai thác tại Algeria, Peru… Các thành quả này đóng góp quan trọng cho việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, điều tiết kinh tế vĩ mô và bảo vệ chủ quyền biển đảo đất nước.
1988
1988

Khởi điểm từ các công ty Petrovietnam II (PV-II, thành lập tháng 5/1988) và Petrovietnam I (PV-I, thành lập tháng 11/1988), PVEP đã trải qua nhiều lần đổi tên và cơ cấu lại cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển.